• Analiza diagnostic (control direct) pentru evaluarea eficientei tehnologiilor/secventelor de epurare aplicate;
  • Studiul alternativelor de optimizare a functionarii sistemelor de epurare printr-o abordare combinata practica si teoretica prin utilizarea instrumentelor de modelare-simulare;
  • Optimizare/retehnologizare/completare fluxuri tehnologice existente: modificare parametri statii de epurare, inlocuiri/completari reactivi de tratare (inclusiv testare produse noi), recomandari inlocuire utilaje;
  • Verificarea calitatii namolului activ prin analiza microscopica;