Evaluarea biodegradabilității aerobe primare și ultime a chimicalelor (inclusiv detergenti, produse de curatare, dezinfectie, ape uzate, uleiuri,materiale plastice) utilizand metode standardizate OECD/ ISO/EN si furnizarea informatiilor necesare pentru completarea fiselor tehnice de securitate.

  • Evaluarea biodegradabilitatii aerobe „ultime” a apelor uzate si/sau substantelor/preparatelor chimice
    • Metoda COD -Determinarea carbonului organic dizolvat. Testul static de evaluare a biodegradablitatii „aerobe usoare”
    • Metoda prin analiza consumului biochimic de oxigen – Test respirometric in fiolă închisă
  • Evaluarea biodegradarii aerobe a apelor uzate si/sau substantelor/preparatelor chimice.
    • Metoda Zahn-Wellens -Testul static de evaluare a biodegradabilitatii aerobe „inerente”
    • Testul de inhibiţie asupra consumului de oxigen al nămolului active. Evaluarea efectului inhibitor asupra microorganismelor namolului activ