Epurare ape uzate

Dezvoltarea și validarea de procedee combinate de îndepartare a poluanților naturali si antropici în procesele de epurare a apelor uzate municipale/industriale;

Cercetare industrială pentru identificare/optimizare soluții tehnologice performante de epurare adecvate matricei specifice de poluare.

Teste de tratabilitate pentru dezvoltare/optimizare tehnologii de potabilizare (surse subterane și de suprafata);

 • Dezvoltare/optimizare bio/tehnologii de epurare ape uzate.
 • Dezvoltare/optimizare bio/tehnologii remediere soluri
 • Validare tehnologica – verificare experimentala performante de epurare/tratare/remediere;
 • Validare tehnologica – validare teoretica prin utilizarea instrumentelor de modelare-simulare;

DEGRADAREA AVANSATA A MICROPOLUANTILOR ORGANICI TOXICI DIN APE REZIDUALE PRIN FOTOCATALIZA SOLARA

Datorita caracterului toxic si rezistentei crescute la degradare micro-poluantii de tipul derivatilor aromatici clor si nitro substituiti sunt difícil de indepartat din ape reziduale prin procede fizico-chimice si biologice clasice. O alternativa de tratare avansata o constitue fotocataliza solara utilizand catalizatori pe baza de TiO2 dopati cu metale/nemetale, fotoactivi in domeniul vizibil. Speciile oxidante implícate in conversia micro-pouantilor sunt radicali hidroxil, superoxid si hidroperoxil generati prin fotoexcitarea catalizatorului cu lumina solara.

Principalele avantaje ale aplicarii fotocatalizei solare sunt urmatoarele:

 • Degradarea avansata (≥99%) a micro-poluantilor toxici la intermediari cu caracteristici de biodegradabilitate imbunatatite;
 • Utilizarea unei surse de energie neconventionala – energie solara;
 • Nu necesita dozarea de agenti oxidanti scumpi;
 • Nu induce poluare secundara.

Proiecte derulate in domeniu:

 • Contract 642/03.10.2005, Program Cercetare de Excelentă – “Utilizarea materialelor nanostructurate pentru procesele tip AOPs în vederea oxidarii avansate a poluantilor prioritari din ape uzate”
 • Contract 139/06.07.2012, Planul National de Cercetare II – Program Parteneriate în Domenii Prioritare – “Nanomateriale oxidice cu proprietati fotocatalitice aplicate în degradarea avansata a compusilor xenobiotici din apa “

Cerere de brevet in domeniu:

 • A/00693/03.10.2016 – „Procedeu de epurare avansata a apelor reziduale impurificate cu 2,4,6-trinitrotoluen”, autori: Nitoi Ines, Cosma Cristiana, Dinu Laurentiu, Crisan Maria, Oancea Petruta, Ianculescu Adelina, Constantin Lucian, Cristea Ionut.

Biotehnologii alternative de epurare a apelor uzate

Integrarea biomasei microalgelor in procese biologice de epurare a apelor uzate municipale/industriale

Avantaje obtinute comparativ cu procesele conventionale de epurare cu namol activ

 • Inlocuirea proceselor de aerare mecanica a reactoarelor cu procese biologice generatoare de oxigen
 • Diminuarea gazelor cu efect de sera, in principal CO2
 • Cresterea potentialului de recuperare a biomasei reziduale, biomasa microalgelor caracterizandu-se printr-un potential ridicat de valorificare in diverse sectoare industriale
 • Obtinerea de biocombustibili.

Proiecte derulate in domeniul biotehnologiei de epurare a apelor uzate utilizand biomasa microalge-namol activ:

 • PN 09-13 03 12 „Solutie alternativa de epurare ape uzate utilizand sistemul microalge – namol activ” (2013 – 2015)
 • PN-III-P4-IDPCE-2016-0865 “Cercetari avansate asupra relatiilor intercelulare si metabolice microalge-bacterii din sistemul inovativ granular pentru epurarea apelor uzate” – ALBAREL – PNCDI III (2017 – 2019)

Cerere de brevet:

RO 130247 – A0 “Procedeu de obtinere granule mixte microalge-bacterii pentru epurarea apelor uzate”