• Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea sau reinnoirea autorizatiilor de gospodarire a apelor
  • Memorii tehnice pentru reinnoirea sau obtinerea acordului de preluare ape uzate
  • Instruire si consultanta pentru evaluari productie curata, implementarea sistemului de management al costurilor de mediu, definirea strategiei de dezvoltare durabila la nivelul agentilor economici
INCD-ECOIND deţine Certificatul de Atestare nr. 151/18.12.2015 pentru elaborareadocumentaţiilor tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor.