Departamentul Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic desfasoara activitati de cercetare -dezvoltare tehnologica si servicii pentru elaborare/optimizare solutii tehnice unitare/integrate bazate pe procedee fizico-chimice si biologice de epurare ape reziduale industriale sau urbane, procesare namoluri chimice/biologice, tratare cu recuperare de produsi utili, in acord cu programele nationale si internationale de cercetare dezvoltare si cerintele pietei din domeniu.