Research projects

 • PNIII-PED 12/2017. Bioreactor cu namolaerob granular alimentat in flux continuu pentru epurarea apelor uzate (ConFlowAGS) (2017-2018)
 • H2020:Water 2014-2015 (Grant agreement 689817/2016) — Innovative Ecological on-site Sanitation for Water and Resource Savings: INNOQUA (2016-2020)
 • PN16 25 03 06.Solutii avansate de control a proceselor biologice cu namol granular pentru Imbunatatirea tehnologiilor de epurare (2016-2017)
 • PN 16 25 03 04. Cercetari privind sisteme de reactive pentru tratarea apelor de mina (2016- 2017)
 • PN 16 25 03 09. Tehnologie de pretratare prin sonoliza a namolurilor active rezultate din tratarea apelor uzate orasenesti (2016-2017)
 • PN II-NATIXEN/139/2012. Nanomateriale oxidice cu proprietati fotocatalitice aplicate in degradarea avansata a compusilor xenobiotici din apa (2012-2016)
 • PN 16 25 03 02. Aplicarea procedeelor fotoinduse in degradarea avansata a unor micropoluanti toxici din clasa amidelor din apa.
 • PN 09-13 03 17. Noi tehnici de tratare ape de mina cu modificarea chimico-morfologica a namolurilor prin recirculare in faze tehnologice succesive: densificare in sistem HDS si valorificarea potentiala a etringitului
 • PN 09-13 03 15. Dezvoltarea tehnologiilor hibride de tip oxidare avansata – procese membranare pentru cresterea gradului de recuperare / reutilizare a efluentilor uzati
 • PN 09-13 03 18. Procese integrate de epurare ape uzate cu obtinere subproduse valorificabile – precipitarea amoniului din efluenti tehnologici de mare incarcare
 • PN 09-13 03 12. Soluție alternativă de epurare ape uzate utilizând sistemul microalge – nămol activ (2013-2015)
 • PN 09-13 03 10. Solutii biotehnologice de epurare a apelor uzate menajere/industriale cu incarcari organice ridicate utilizand sisteme cu namol active aerob granular (2009-2014)
 • LIFE 07 ENV/RO/000690 ECOREG. Application of regional ecosystem principles to regional development (2009-2010)
 • Program Parteneriate 31-095/2007 –NPTT. Managementul durabil in gestionarea si valorificarea Namolurilor organice din statiile orasenesti de epurare – post-tratare a namolurilor stabilizate anaerob (2007-2010)
 • AMTRANS 7B29 –BioSfera. Microsisteme de canalizare si tehnologii high-tech pentru managementul comunitar al apelor uzate (2004-2006)