Microbiological analyses

 • Microbiological analyses of wastewater/residual sludge::
  • Total bacteria count at 37°C
  • Total coliform bacteria
  • Faecal coliform bacteria (coliformbacteria at 44,5 o C)
  • Escherichia coli
  • Enterococi
  • Salmonella spp
 • Identificarea microorganismelor din diferite matrici de mediu și caracterizarea potențialului de patogenitate și virulență al acestora; determinarea profilului de rezistență la antibiotice al microorganismelor potențial patogene izolate din ecosistemele naturale ;